World Refugee Day

20 juni, 2008

Skänk gärna en tanke åt de 37.4 miljoner flyktingar runt om i världen denna midsommardag, det är nämligen FN´s World Refugee Day idag. Av dem är c:a 26 miljoner interna flyktingar(PDF).

Annonser